Преводи и легализация от преводибургас.com  
За нас | Кариери | Цени | Контакти
 
РекламаSpa Velingrad
Adriatika
rabota v Angliq

Легализация на документи


Какво представлява легализацията на един документ?

Легализацията е заверка на даден документ, която удостоверява истинността му. За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, както и български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и легализиран. Преводът трябва да бъде извършен от регистрирана в МВнР агенция за преводи, която извършва официален превод на документа, след което той се легализира. В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието легализират българските публични актове (документи) със специално удостоверение “апостил” (Apostille).

На легализация подлежат както български документи, необходими в чужбина, така и такива издадени в чужбина и предварително снабдени с необходимите допълнителни печати. Най-често легализираните документи са: удостоверение за раждане, удостоверение за сключване на граждански брак, удостоверение за семейно положение, удостоверение за идентичност на имената, удостоверение за постоянен адрес (адресна регистрация), смъртен акт, удостоверение за гражданско състояние за брак с чужденец, свидетелство за съдимост, съдебно решение (за развод, регистрация на фирма), пълномощно (декларация от родител, декларация за идентичност на подпис), нотариален акт, банкова референция, медицинско свидетелство, имунизационен паспорт и други официални медицински документи, кръщелно свидетелство, свидетелство за църковен брак, диплома за средно или висше образование, академична справка или уверение от ВУЗ, трудов договор, удостоверения от Бюро по труда, Военно окръжие, НАП, НОИ, РУСО, КАТ, сертификати, учредителен акт на дружество, удостоверение от Търговския регистър, регистрация по БУЛСТАТ и т.н.

Забележки:
От 30.04.2001г. в България влиза в сила Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция), която предвижда унифициран способ за оформяне на определена категория документи (публични актове), предназначени за ползване в чужбина – чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (Apostille). Снабдените с оригинален „Апостил“ документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация. Необходимо е само да бъдат придружени с официален превод на езика на приемащата държава. 
Съществува и списък на държави, с които се прилага режим на освобождаване на документи за легализация, предвиден в двустранни договори за правна помощ между тези държави и Република България: Австрия, Азарбейджан, Армения, Беларус, Виетнам, Грузия, Кипър, КНДР, Куба, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска Федерация, Сърбия, Босна и Херциговина, Солвения, Хърватска, Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Чехия и Словакия.

За повече информация можете да се свържете с нашите консултанти на посочените контакти.

преводибургас преводиварна преводивеликотърново преводидобрич
преводикърджали преводипазарджик преводипловдив преводирусе
преводисливен преводисофия преводистаразагора преводиямбол
реводипървомай реводисвищов преводихасково
Copyright © 2022 prevodiburgas.com Inc. All rights reserved