Преводи и легализация от преводибургас.com  
За нас | Кариери | Цени | Контакти
 
РекламаЕкскурзия в Русия
Istanbul 156lv

Писмени преводи

Ние извършваме официални писмени преводи от и на над 30 чужди езика и документи с различна тематика:
  • лични и официални документи: удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак и семейно положение, удостоверение за постоянен адрес и идентичност на имената, кръщелно свидетелство, свидетелство за църковен брак, диплома за средно или висше образование, академична справка, уверение, сертификат и други документи от училища, колежи и университети, свидетелство за съдимост и професионална квалификация, служебни бележки, банкови справки и извлечения и много други;
  • юридически документи: съдебни решения (за развод, регистрация на фирма и т.н.), пълномощни, нотариални актове, договори (фирмен, трудов), анекси, споразумения, протоколи, учредителни актове, разпоредби, преписи, постановления и др.;
  • икономически и финансови документи: банкови референции, счетоводни баланси, одити, декларации, сертификати за качество, удостоверения от НАП, НОИ, РУСО, КАТ, Бюро по труда, Военно окръжие, удостоверения за актуално състояние на фирма/ от Търговския регистър, регистрация по БУЛСТАТ и др.;
  • медицинска документи: епикризи, медицински изследвания, диагнози, рецепти, медицинско свидетелство, имунизационен паспорт, медицинско становище, описание на лекарства и др.;
  • технически документи: техническа документация и инструкции за експлоатация към всякакъв тип оборудване (пълно спазване на оригиналното форматиране на преводния текст), ръководства за потребители, технически спецификации, строителна документация, продуктови каталози и др.;
  • текстове с разнообразна тематика: рекламни материали, брошури, менюта, уеб-сайтове, оферти, лична и бизнес кореспонденция, командировъчни заповеди, автобиографии и мотивационни писма, препоръки, длъжностни характеристики, презентации, книги, учебни пособия, справочни материали, наръчници и всякакви други материали.
преводибургас преводиварна преводивеликотърново преводидобрич
преводикърджали преводипазарджик преводипловдив преводирусе
преводисливен преводисофия преводистаразагора преводиямбол
реводипървомай реводисвищов преводихасково
Copyright © 2022 prevodiburgas.com Inc. All rights reserved